Artech Ultrasoon loshulp

Ga terug

De nieuwe en efficiënte manier om stortgoed te lossen.


 

Artech Ultrasonic Systems AG

De firma Artech Ultrasonic Systems AG uit Zwitserland produceert ultrasoon systemen voor verschillende toepassingen. Artech behoort tot de Crest Group Holding een specialist op het gebied van Ultrasoon systemen. Voor de stortgoed industrie heeft Artech een aantal nieuwe toepassingen ontwikkeld waarmee het mogelijk is te doseren, reinigen, uitstromen van silo’s en hoppers en reinigen van zeefdekken.

 

Door het opwekken van de hoogfrequente ultrasoon trillingen hebben diverse producten en stof  minder of geen neiging om te hechten aan de wand van hoppers, silo’s of leidingen. Hierdoor wordt voorkomen dat ze aan de wand hechten, waardoor uitstroomproblemen door bruggen wordt voorkomen.

 

Systeem

Door aan de wand van het systeem waar de problemen zich voordoen een ultrasoon geleider met schroefdraad te lassen kan de convertor bevestigd worden. De convertor zet een elektrisch signaal, van de aangesloten generator, om in de hoogfrequente trilling. De frequentie van deze trilling is niet constant maar varieert in een bereik waar de amplitude maximaal is tussen de 30 en 38 kHz. Door deze variatie wordt voorkomen dat er  zogenaamde hot spots ontstaan. Daarnaast kan de generator een continue of pulserend signaal genereren.


 Variabele frequantie ultasoon Artech

De generatoren werken op 220V, leveren maximaal 200 Watt en kunnen extern aangestuurd worden. Eventueel kan het systeem geleverd worden conform ATEX 22.

Afhankelijk  van de toepassing is het mogelijk om deze extern aan te sturen en kan met 1 generator meerdere convertors aangestuurd worden.


Ultrasoon Generator Artech
Voordelen

Voordelen van Ultrasoon uitstromen t.o.v. andere systemen, zoals kloppers, trilmotoren of de hamer van de operator:

·         Het systeem is stil

·         Geen beschadigingen van de apparatuur, door hameren of scheuren door trilmotoren in wanden en lasnaden

·         Geen extra inzet van operators nodig gedurende het proces

·         Eenvoudig aan te brengen en te installeren

·         Geen luchtaansluiting nodig zoals bij injectoren

·         Weinig ruimte nodig

 

 

Toepassingen

·         Silo’s

·         Hoppers

·         Cyclonen

·         Feeders en side feeders van extruders

·         Leidingen

·         Mengers

·         Sproeidrogers

 

Producten waarmee reeds goede ervaringen zijn opgedaan zijn o.a. titaandioxide, kalk, kunststof compounds en toevoegingen, melkpoeder. Van deze toepassingen zijn op verzoek foto’s en of video’s beschikbaar.

 

Eventueel is het mogelijk om een tests te doen op de bestaande installatie. Hiervoor dient alleen een geleider aan de hopper gelast te worden.

 

Neem hiervoor contact op met Solid Equipment.