Mixaco CM Multitool Container Menger

Ga terug
Het Multi-tool systeem houd de kop koel!

Onvoorstelbaar, maar met de MIXACO Multiltool container menger kan gemend worden zonder significante temperatuurverhoging. Hierdoor kunnen nu ook sterk temperatuurgevoelige materiaal zonder temperatuurstijging verwarmd worden. Hierdoor zorgt het Multi- tool systeem voor een sensatie.
Deze nieuwe manier van mengen is mogelijk door de configuratie van verschillende mengwerktuigen. Deze zorgen voor verschillende materiaalstromen in de menger. Een primaire stroom en een secondaire stroom. Door deze andere aanpak is opwarmen bijna uitgesloten. Door gebruik van verschillende mengwerktuigen kan het systeem aangepast worden aan elke mengopgave.
Werkwijze
De primaire stroom brengt het materiaal langzaam richting het snel draaiende hakwerktuig, waar de secondaire stroom beweegt.
Beide mengstromen zorgen gezamenlijk voor de combinatie van snel mengen een dispergeren. In vergelijking met andere beschikbare systemen in de markt is de verwarming met een containermenger MT een factor 10 lager. De productverwarming is 0,5-1°C per minuut. Bij conventionele mengwerktuigen is dit 5-10°C per minuut. Het extra werktuig kan afhankelijk van de toepassing naast een puur mengende werking ook een verkleinende hebben.
De voordelen op een rij
•   Minimale verwarming van het materiaal
•   Geen versmelting / aanhechting aan het werktuig
•   Geen aanhechting aan de mengkop
•   Geen productagglomeratie
•   Geringe motorvermogen
•   Instelbare korrelgrootte verkleining
•   Lager energiegebruik
•   Snellere reiniging tussen de batches


Toepassingen
•   Poedercoating voormengen
•   Laag smeltende poederlak systemen
•   Masterbatch voormengen
•   Kunststof additieven in granulaat vorm
•   PTFE voormengen
•   Cosmetica
•   Levensmiddelen